Bell Schedules

TRANSITIONAL KINDERGARTEN - Schedule A
Description / Period Start Time End Time Length
Drop Off 7:35 AM 7:50 AM 15 min
School Begins 7:50 AM
Instruction 7:50 AM 9:30 AM 100 min
Recess 9:30 AM 9:50 AM 20 min
Instruction 9:50 AM 11:20 AM 90 min
Dismissal 11:20 AM
TRANSITIONAL KINDERGARTEN - Schedule B
Description / Period Start Time End Time Length
Drop Off 11:25 AM 11:40 AM 15 min
School Begins 11:40 AM
Instruction 11:40 AM 1:20 PM 100 min
Recess 1:20 PM 1:40 PM 20 min
Instruction 1:40 PM 3:10 PM 90 min
Dismissal 3:10 PM
KINDERGARTEN - Schedule A Minimum Day Schedule - 7:50 AM to 11:20 AM
Description / Period Start Time End Time Length
Drop Off 7:35 AM 7:50 AM 15 min
School Begins 7:50 AM
Instruction 7:50 AM 9:15 AM 85 min
Morning Recess 9:15 AM 9:30 AM 15 min
Instruction 9:30 AM 10:45 AM 75 min
Lunch 10:45 AM 11:05 AM 20 min
Lunch Recess 11:05 AM 11:25 AM 20 min
Instruction 11:25 AM 1:20 PM 115 min
Dismissal 1:20 PM
KINDERGARTEN - Schedule B Minimum Day Schedule - 8:10 AM to 11:40 AM
Description / Period Start Time End Time Length
Drop Off 7:55 AM 8:10 AM 15 min
School Begins 8:10 AM
Instruction 8:10 AM 9:15 AM 65 min
Morning Recess 9:15 AM 9:30 AM 15 min
Instruction 9:30 AM 10:45 AM 75 min
Lunch 10:45 AM 11:05 AM 20 min
Lunch Recess 11:05 AM 11:25 AM 20 min
Instruction 11:25 AM 1:40 PM 135 min
Dismissal 1:40 PM
GRADE 1 - Schedule A Minimum Day Schedule - 7:50 AM to 11:20 AM
Description / Period Start Time End Time Length
Drop Off 7:35 AM 7:50 AM 15 min
School Begins 7:50 AM
Instruction 7:50 AM 9:35 AM 105 min
Morning Recess 9:35 AM 9:50 AM 15 min
Instruction 9:50 AM 11:10 AM 80 min
Lunch 11:10 AM 11:30 AM 20 min
Lunch Recess 11:30 AM 11:50 AM 20 min
Instruction 11:50 AM 1:45 PM 115 min
Afternoon Recess 1:45 PM 2:00 PM 15 min
Instruction 2:00 PM 2:50 PM 50 min
Dismissal 2:50 PM
GRADE 1 - Schedule B Minimum Day Schedule - 8:10 AM to 11:40 AM
Description / Period Start Time End Time Length
Drop Off 7:55 AM 8:10 AM 15 min
School Begins 8:10 AM
Instruction 8:10 AM 9:25 AM 75 min
Morning Recess 9:35 AM 9:50 AM 15 min
Instruction 9:50 AM 11:10 AM 80 min
Lunch 11:10 AM 11:30 AM 20 min
Lunch Recess 11:30 AM 11:50 AM 20 min
Instruction 11:50 AM 1:45 PM 115 min
Afternoon Recess 1:45 PM 2:00 PM 15 min
Instruction 2:00 PM 3:10 PM 70 min
Dismissal 3:10 PM
GRADE 2 - Schedule A Minimum Day Schedule - 7:50 AM to 11:20 AM
Description / Period Start Time End Time Length
Drop Off 7:35 AM 7:50 AM 15 min
School Begins 7:50 AM
Instruction 7:50 AM 9:35 AM 105 min
Morning Recess 9:35 AM 9:50 AM 15 min
Instruction 9:50 AM 11:10 AM 80 min
Lunch 11:10 AM 11:30 AM 20 min
Lunch Recess 11:30 AM 11:50 AM 20 min
Instruction 11:50 AM 1:45 PM 115 min
Afternoon Recess 1:45 PM 2:00 PM 15 min
Instruction 2:00 PM 2:50 PM 50 min
Dismissal 2:50 PM
GRADE 2 - Schedule B Minimum Day Schedule - 8:10 AM to 11:40 AM
Description / Period Start Time End Time Length
Drop Off 7:55 AM 8:10 AM 15 min
School Begins 8:10 AM
Instruction 8:10 AM 9:35 AM 85 min
Morning Recess 9:35 AM 9:50 AM 15 min
Instruction 9:50 AM 11:10 AM 80 min
Lunch 11:10 AM 11:30 AM 20 min
Lunch Recess 11:30 AM 11:50 AM 20 min
Instruction 11:50 AM 1:45 PM 115 min
Afternoon Recess 1:45 PM 2:00 PM 15 min
Instruction 2:00 PM 3:10 PM 70 min
Dismissal 3:10 PM
GRADE 3 - Schedule A Minimum Day Schedule - 7:50 AM to 11:20 AM
Description / Period Start Time End Time Length
Drop Off 7:35 AM 7:50 AM 15 min
School Begins 7:50 AM
Instruction 7:50 AM 9:55 AM 125 min
Morning Recess 9:55 AM 10:10 AM 15 min
Instruction 10:10 AM 11:35 AM 85 min
Lunch 11:35 AM 11:55 AM 20 min
Lunch Recess 11:55 AM 12:15 PM 20 min
Instruction 12:15 PM 2:00 PM 105 min
Afternoon Recess 2:00 PM 2:15 PM 15 min
Instruction 2:15 PM 2:50 PM 35 min
Dismissal 2:50 PM
GRADE 3 - Schedule B Minimum Day Schedule - 8:10 AM to 11:40 AM
Description / Period Start Time End Time Length
Drop Off 7:55 AM 8:10 AM 15 min
School Begins 8:10 AM
Instruction 8:10 AM 9:45 AM 95 min
Morning Recess 9:55 AM 10:10 AM 15 min
Instruction 10:10 AM 11:35 AM 85 min
Lunch 11:35 AM 11:55 AM 20 min
Lunch Recess 11:55 AM 12:15 PM 20 min
Instruction 12:15 PM 1:50 PM 95 min
Afternoon Recess 2:00 PM 2:15 PM 15 min
Instruction 2:15 PM 3:10 PM 55 min
Dismissal 3:10 PM
GRADE 4 - Schedule A Minimum Day Schedule - 7:50 AM to 11:20 AM
Description / Period Start Time End Time Length
Drop Off 7:35 AM 7:50 AM 15 min
School Begins 7:50 AM
Instruction 7:50 AM 9:55 AM 125 min
Morning Recess 9:55 AM 10:10 AM 15 min
Instruction 10:10 AM 11:35 AM 85 min
Lunch 11:35 AM 11:55 PM 740 min
Lunch Recess 11:55 AM 12:15 PM 20 min
Instruction 12:15 PM 2:50 PM 155 min
Dismissal 2:50 PM
GRADE 4 - Schedule B Minimum Day Schedule - 8:10 AM to 11:40 AM
Description / Period Start Time End Time Length
Drop Off 7:55 AM 8:10 AM 15 min
School Begins 8:10 AM
Instruction 8:10 AM 9:55 AM 105 min
Morning Recess 9:55 AM 10:10 AM 15 min
Instruction 10:10 AM 11:35 AM 85 min
Lunch 11:35 AM 11:55 AM 20 min
Lunch Recess 11:55 AM 12:15 PM 20 min
Instruction 12:15 PM 3:10 PM 175 min
Dismissal 3:10 PM
GRADE 5 - Schedule A Minimum Day Schedule - 7:50 AM to 11:20 AM
Description / Period Start Time End Time Length
Drop Off 7:35 AM 7:50 AM 15 min
School Begins 7:50 AM
Instruction 7:50 AM 10:15 AM 145 min
Morning Recess 10:15 AM 10:30 AM 15 min
Instruction 10:30 AM 1:00 PM 150 min
Lunch 1:00 PM 1:20 PM 20 min
Lunch Recess 1:20 PM 1:40 PM 20 min
Instruction 1:40 PM 2:50 PM 70 min
Dismissal 2:50 PM
GRADE 5 - Schedule B Minimum Day Schedule - 8:10 AM to 11:40 AM
Description / Period Start Time End Time Length
Drop Off 7:55 AM 8:10 AM 15 min
School Begins 8:10 AM
Instruction 8:10 AM 10:15 AM 125 min
Morning Recess 10:15 AM 10:30 AM 15 min
Instruction 10:30 AM 1:00 PM 150 min
Lunch 1:00 PM 1:20 PM 20 min
Lunch Recess 1:20 PM 1:40 PM 20 min
Instruction 1:40 PM 3:10 PM 90 min
Dismissal 3:10 PM
GRADE 6 - Schedule C Minimum Day Schedule - 8:30 AM to 12:00 PM
Description / Period Start Time End Time Length
Drop Off 8:15 AM 8:30 AM 15 min
School Begins 8:30 AM
Instruction 8:30 AM 10:35 AM 125 min
Morning Recess 10:35 AM 10:50 AM 15 min
Instruction 10:50 AM 1:00 PM 130 min
Lunch 1:00 PM 1:20 PM 20 min
Lunch Recess 1:20 PM 1:40 PM 20 min
Instruction 1:40 PM 3:30 PM 110 min
Dismissal 3:30 PM
GRADE 7 - Schedule C Minimum Day Schedule - 8:30 AM to 12:00 PM
Description / Period Start Time End Time Length
Drop Off 8:15 AM 8:30 AM 15 min
School Begins 8:30 AM
Instruction 8:30 AM 9:55 AM 85 min
Nutrition Break 9:55 AM 10:10 AM 15 min
Instruction 10:10 AM 12:20 PM 130 min
Lunch 12:20 PM 1:00 PM 40 min
Instruction 1:00 PM 3:30 PM 150 min
Dismissal 3:30 PM
Grade 8 - Schedule C Minimum Day Schedule - 8:30 AM to 12:00 PM
Description / Period Start Time End Time Length
Drop Off 8:15 AM 8:30 AM 15 min
School Begins 8:30 AM
Instruction 8:30 AM 9:55 AM 85 min
Nutrition Break 9:55 AM 10:10 AM 15 min
Instruction 10:10 AM 12:20 PM 130 min
Lunch 12:20 PM 1:00 PM 40 min
Instruction 1:00 PM 3:30 PM 150 min
Dismissal 3:30 PM