Skip to main content
Rocklin Academy Gateway
Main Menu Toggle
Facebook

Bell Schedules

TRANSITIONAL KINDERGARTEN - AM
Description / Period Start Time End Time Length
Drop Off 7:35 AM 7:50 AM 15 min
School Begins 7:50 AM
Instruction 7:50 AM 9:30 AM 100 min
Recess 9:30 AM 9:50 AM 20 min
Instruction 9:50 AM 11:20 AM 90 min
Dismissal 11:20 AM
TRANSITIONAL KINDERGARTEN - PM
Description / Period Start Time End Time Length
Drop Off 11:25 AM 11:40 AM 15 min
School Begins 11:40 AM
Instruction 11:40 AM 1:20 PM 100 min
Recess 1:20 PM 1:40 PM 20 min
Instruction 1:40 PM 3:10 PM 90 min
Dismissal 3:10 PM
KINDERGARTEN - Schedule A Minimum Day Schedule - 7:50 AM to 11:20 AM
Description / Period Start Time End Time Length
Drop Off 7:35 AM 7:50 AM 15 min
School Begins 7:50 AM
Instruction 7:50 AM 8:55 AM 65 min
Morning Recess 8:55 AM 9:10 AM 15 min
Instruction 9:10 AM 10:30 AM 80 min
Lunch 10:30 AM 10:50 AM 20 min
Lunch Recess 10:50 AM 11:10 AM 20 min
Instruction 11:10 AM 1:20 PM 130 min
Dismissal 1:20 PM
KINDERGARTEN - Schedule B Minimum Day Schedule - 8:10 AM to 11:40 AM
Description / Period Start Time End Time Length
Drop Off 7:55 AM 8:10 AM 15 min
School Begins 8:10 AM
Instruction 8:10 AM 8:55 AM 45 min
Morning Recess 8:55 AM 9:10 AM 15 min
Instruction 9:10 AM 10:30 AM 80 min
Lunch 10:30 AM 10:50 AM 20 min
Lunch Recess 10:50 AM 11:10 AM 20 min
Instruction 11:10 AM 1:40 PM 150 min
Dismissal 1:40 PM
GRADE 1 - Schedule A Minimum Day Schedule - 7:50 AM to 11:20 AM
Description / Period Start Time End Time Length
Drop Off 7:35 AM 7:50 AM 15 min
School Begins 7:50 AM
Instruction 7:50 AM 9:15 AM 85 min
Morning Recess 9:15 AM 9:30 AM 15 min
Instruction 9:30 AM 10:55 AM 85 min
Lunch 10:55 AM 11:15 AM 20 min
Lunch Recess 11:15 AM 11:35 AM 20 min
Instruction 11:35 AM 1:40 PM 125 min
Afternoon Recess 1:40 PM 1:55 PM 15 min
Instruction 1:55 PM 2:50 PM 55 min
Dismissal 2:50 PM
GRADE 1 - Schedule B Minimum Day Schedule - 8:10 AM to 11:40 AM
Description / Period Start Time End Time Length
Drop Off 7:55 AM 8:10 AM 15 min
School Begins 8:10 AM
Instruction 8:10 AM 9:15 AM 65 min
Morning Recess 9:15 AM 9:30 AM 15 min
Instruction 9:30 AM 10:55 AM 85 min
Lunch 10:55 AM 11:15 AM 20 min
Lunch Recess 11:15 AM 11:35 AM 20 min
Instruction 11:35 AM 1:40 PM 125 min
Afternoon Recess 1:40 PM 1:55 PM 15 min
Instruction 1:55 PM 3:10 PM 75 min
Dismissal 3:10 PM
GRADE 2 - Schedule A Minimum Day Schedule - 7:50 AM to 11:20 AM
Description / Period Start Time End Time Length
Drop Off 7:35 AM 7:50 AM 15 min
School Begins 7:50 AM
Instruction 7:50 AM 9:30 AM 100 min
Morning Recess 9:30 AM 9:45 AM 15 min
Instruction 9:45 AM 11:20 AM 95 min
Lunch 11:20 AM 11:40 AM 20 min
Lunch Recess 11:40 AM 12:00 PM 20 min
Instruction 12:00 PM 2:10 PM 130 min
Afternoon Recess 2:10 PM 2:25 PM 15 min
Instruction 2:25 PM 2:50 PM 25 min
Dismissal 2:50 PM
GRADE 2 - Schedule B Minimum Day Schedule - 8:10 AM to 11:40 AM
Description / Period Start Time End Time Length
Drop Off 7:55 AM 8:10 AM 15 min
School Begins 8:10 AM
Instruction 8:10 AM 9:40 AM 90 min
Morning Recess 9:40 AM 9:55 AM 15 min
Instruction 9:55 AM 11:20 AM 85 min
Lunch 11:20 AM 11:40 AM 20 min
Lunch Recess 11:40 AM 12:00 PM 20 min
Instruction 12:00 PM 2:10 PM 130 min
Afternoon Recess 2:10 PM 2:25 PM 15 min
Instruction 2:25 PM 3:10 PM 45 min
Dismissal 3:10 PM
GRADE 3 - Schedule A Minimum Day Schedule - 7:50 AM to 11:20 AM
Description / Period Start Time End Time Length
Drop Off 7:35 AM 7:50 AM 15 min
School Begins 7:50 AM
Instruction 7:50 AM 10:10 AM 140 min
Morning Recess 10:10 AM 10:25 AM 15 min
Instruction 10:25 AM 12:05 PM 100 min
Lunch 12:05 PM 12:25 PM 20 min
Lunch Recess 12:25 PM 12:45 PM 20 min
Instruction 12:45 PM 1:55 PM 70 min
Afternoon Recess 1:55 PM 2:10 PM 15 min
Instruction 2:10 PM 2:50 PM 40 min
Dismissal 2:50 PM
GRADE 3 - Schedule B Minimum Day Schedule - 8:10 AM to 11:40 AM
Description / Period Start Time End Time Length
Drop Off 7:55 AM 8:10 AM 15 min
School Begins 8:10 AM
Instruction 8:10 AM 10:10 AM 120 min
Morning Recess 10:10 AM 10:25 AM 15 min
Instruction 10:25 AM 12:05 PM 100 min
Lunch 12:05 PM 12:25 PM 20 min
Lunch Recess 12:25 PM 12:45 PM 20 min
Instruction 12:45 PM 1:55 PM 70 min
Afternoon Recess 1:55 PM 2:10 PM 15 min
Instruction 2:10 PM 3:10 PM 60 min
Dismissal 3:10 PM
GRADE 4 - Schedule A Minimum Day Schedule - 7:50 AM to 11:20 AM
Description / Period Start Time End Time Length
Drop Off 7:35 AM 7:50 AM 15 min
School Begins 7:50 AM
Instruction 7:50 AM 9:45 AM 115 min
Morning Recess 9:45 AM 10:00 AM 15 min
Instruction 10:00 AM 12:30 PM 150 min
Lunch 12:30 PM 12:50 PM 20 min
Lunch Recess 12:50 PM 1:10 PM 20 min
Instruction 1:10 PM 2:50 PM 100 min
Dismissal 2:50 PM
GRADE 4 - Schedule B Minimum Day Schedule - 8:10 AM to 11:40 AM
Description / Period Start Time End Time Length
Drop Off 7:55 AM 8:10 AM 15 min
School Begins 8:10 AM
Instruction 8:10 AM 9:45 AM 95 min
Morning Recess 9:45 AM 10:00 AM 15 min
Instruction 10:00 AM 12:30 PM 150 min
Lunch 12:30 PM 12:50 PM 20 min
Lunch Recess 12:50 PM 1:10 PM 20 min
Instruction 1:10 PM 3:10 PM 120 min
Dismissal 3:10 PM
GRADE 5 - Schedule A Minimum Day Schedule - 7:50 AM to 11:20 AM
Description / Period Start Time End Time Length
Drop Off 7:35 AM 7:50 AM 15 min
School Begins 7:50 AM
Instruction 7:50 AM 10:30 AM 160 min
Morning Recess 10:30 AM 10:45 AM 15 min
Instruction 10:45 AM 12:30 PM 105 min
Lunch 12:30 AM 12:50 PM 740 min
Lunch Recess 12:50 PM 1:10 PM 20 min
Instruction 1:10 PM 2:50 PM 100 min
Dismissal 2:50 PM
GRADE 5 - Schedule B Minimum Day Schedule - 8:10 AM to 11:40 AM
Description / Period Start Time End Time Length
Drop Off 7:55 AM 8:10 AM 15 min
School Begins 8:10 AM
Instruction 8:10 AM 10:30 AM 140 min
Morning Recess 10:30 AM 10:45 AM 15 min
Instruction 10:45 AM 12:30 PM 105 min
Lunch 12:30 PM 12:50 PM 20 min
Lunch Recess 12:50 PM 1:10 PM 20 min
Instruction 1:10 PM 3:10 PM 120 min
Dismissal 3:10 PM
GRADE 6 - Schedule C Minimum Day Schedule - 8:30 AM to 12:00 PM
Description / Period Start Time End Time Length
Drop Off 8:15 AM 8:30 AM 15 min
School Begins 8:30 AM
Instruction 8:30 AM 9:45 AM 75 min
Morning Recess 9:45 AM 10:00 AM 15 min
Instruction 10:00 AM 12:55 PM 175 min
Lunch 12:55 PM 1:15 PM 20 min
Lunch Recess 1:15 PM 1:35 PM 20 min
Instruction 1:35 PM 3:30 PM 115 min
Dismissal 3:30 PM